Диагностические исследования
Головы и сосудов

Ակնակապճի ՄՌՏ քննություն
6 500 ₽
Диагностика глазных орбит позволяет исключить или предотвратить неконтролируемое развитие опухолевых образований и повреждение глазниц.
Գլխուղեղի ՄՌՏ քննություն
3 900 ₽
Диагностика головного мозга позволяет исключить или предотвратить неконтролируемое развитие опухолевых образований и повреждение мозга.
Գլխուղեղի ՄՌՏ քննություն (բարձր լարման ՄՌ-էպիհամախտանիշ)
9 900 ₽
Исследование позволяет провести точную диагностику головного мозга для выявления признаков эпилепсии.
Գլխուղեղի ՄՌՏ քննություն (էպիֆիզ)
4 500 ₽
Диагностика эпифиза позволяет исключить или предотвратить неконтролируемое развитие опухолевых образований и заболевание эпифиза.
Գլխուղեղի ՄՌՏ քննություն (թուրքական թամբ)
3 900 ₽
Диагностика области турецкого седла позволяет исключить или предотвратить неконтролируемое развитие опухолевых образований и заболевание гипофиза.
Գլխուղեղի ՄՌՏ քննություն (նեյրոդեգեներացիա, Ալցդեյմերի հիվանդության բացառում)
6 300 ₽
Диагностика головного мозга позволяет исключить или предотвратить неконтролируемое развитие болезни Альцгеймера.
Գլխուղեղի ՄՌՏ քննություն (նեյրոդեգեներացիա, Պարկինսոնի հիվանդության բացառում)
6 300 ₽
Диагностика головного мозга позволяет исключить или предотвратить неконтролируемое развитие болезни Паркинсона.
Գլխուղեղի ՄՌՏ քննություն (նեյրովասկուլյար կոնֆլիկտի հետազոտության համար)
7 500 ₽
Диагностика головного мозга позволяет исключить или предотвратить неконтролируемое развитие невралгии.
Հարքթային խոռոչների ՄՌՏ քննություն
4 300 ₽
Диагностика околоносовых пазух позволяет исключить или предотвратить неконтролируемое развитие опухолевых образований и пазух носа.
Հոդերի ՄՌՏ քննություն (քունքային, ստորին ծնոտային հոդ երկու կողմից)
9 900 ₽
Диагностика височно-нижнечелюстных суставов позволяет исключить или предотвратить неконтролируемое развитие воспалительных процессов и повреждение суставов.