Диагностические исследования
Ողնաշարի մագնիտո-ռեզոնանսային տոմոգրաֆիա

Գանգի հիմի ՄՌՏ քննություն (ատլանտ-դենտալ հոդավորում )
4 690 ₽
Диагностика основания черепа позволяет исключить или предотвратить неконтролируемое развитие опухолевых образований и повреждения позвоночника.
Ողնաշարի ՄՌՏ քննություն (գոտկասրբանային հատված)
3 900 ₽
Диагностика пояснично-крестцового отдела позвоночника позволяет исключить или предотвратить неконтролируемое развитие опухолевых образований и повреждения позвоночника.
Ողնաշարի ՄՌՏ քննություն (գոտկասրբանային և պոչուկա-սրբանային հատվածներ)
5 500 ₽
Диагностика пояснично-крестцового и крестцово-копчикового отделов позвоночника позволяет исключить или предотвратить неконтролируемое развитие опухолевых образований и повреждения позвоночника.
Ողնաշարի ՄՌՏ քննություն (կրծքային հատված)
3 900 ₽
Диагностика грудного отдела позвоночника позволяет исключить или предотвратить неконтролируемое развитие опухолевых образований и повреждения позвоночника.
Ողնաշարի ՄՌՏ քննություն (ողնաշարի պարանոցային հատված)
3 900 ₽
Диагностика шейного отдела позвоночника позволяет исключить или предотвратить неконтролируемое развитие опухолевых образований и повреждения позвоночника.
Ողնաշարի ՄՌՏ քննություն (սրբանա-պոչուկային հատված)
3 900 ₽
Диагностика крестцово-копчикового отдела позвоночника позволяет исключить или предотвратить неконтролируемое развитие опухолевых образований и повреждения позвоночника.